OMO'NUN AÇTIĞI DAVA SONUCU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

OMO'NUN AÇTIĞI DAVA SONUCU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

 

OMO'NUN AÇTIĞI DAVA SONUCU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığınca daha önce 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12.nci maddesinin 1.nci fıkrasında, bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler arasında yer almayarak, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi yetkisi verilmeyen Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi meslek mensuplarımıza tanınmayan hak, Orman Mühendisleri Odası’nın açtığı dava ile alınan “Yürütmenin Durdurulması” kararı sonucunda, Bakanlıkça 18.07.2020 tarihinde yapılan değişiklikle yönetmeliğe eklenmiştir. Orman Mühendisleri Odası’na kayıtlı tüm meslek mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Resmi Gazete’de yayınlanan 18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı yönetmelik değişiklik kararı aşağıda sunulmuştur.

 

18 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31189

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI

İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;

a) Ziraat mühendisi,

b) Eczacı,

c) Kimya mühendisi/kimyager,

ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni,

d) Orman mühendisi/orman endüstri mühendisi,

unvanlarından birine sahip gerçek kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2019

30685

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/2/2020

31040

2-

24/4/2020

31108

3-

2/6/2020

31143