ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKTAŞLARININ HAKKI OLANI ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKTAŞLARININ HAKKI OLANI ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI HUKUK BİRİMİ YÖNETİMİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN HAKKI OLANI ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR. RESMÎ GAZETE ’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİK ve İDARENİN MESLEKTAŞLARIMIZIN YASAL HAKLARINI SINIRLANDIRAN UYGULAMALARINA KARŞI 2 AYRI DAVA AÇTI. 

Orman Mühendisleri Odası Hukuk Birimi Yönetimi, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin hakkı olanı alabilmesi için Resmî gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile İdarenin meslektaşlarımızın alanlarını ilgilendiren ve Kanun ve ilgili mevzuat tarafından tanınmış mesleki haklarını sınırlandıran ve değiştiren mevzuata ve uygulamaya karşı 2 adet dava birden açtı. Davalar Orman Mühendisleri Odası Hukuk Birimi Yönetimi tarafından takip edilmekte.

Orman Mühendisleri Odası Hukuk Birimi Yönetimi 1. 25.05.2019 tarih ve 30784 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin;
a. 4. Maddesinin “r” fıkrasında bulunan Kontrol Görevlisi Tanımında 5531 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan düzenleme nedeniyle yönetmeliğin ilgili fıkrasının iptalini,
b. 5. Maddesinin “b” fıkrasında yapılan yönetmelik değişikliği ile oluşan cümlede “hesaplamanın yapıldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “üretim konusu ile ilgili mühendisçe hazırlanmış” eksik düzenleme işleminin iptalini, 
c. 7. Maddesi 2 inci fıkrası (f) bendinin içindeki “5°C “ifadesinin yürütmesinin durdurulması ve sonucunda iptali için Danıştay 10. İdari Dava Dairesi’nin 2019/ 9734 E sayılı dosyasında dava açtı.


Ayrıca; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün  07.03.2020 tarih ve 782606 sayılı:
"...TOBB ve TESK tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olan bütün kapasite raporlarının hangi meslek grubu eksperin düzenlediğine bakılmaksızın bütün müdürlüklerimizce içeriğinde hesaplama hatası bulunmaması koşuluyla kabul edilecek olup bunun dışında bir uygulamaya asla izin verilmeyecektir..."
İfadesi geçen işleminin iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Açılan davalar devam ediyor.
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz açılan dava için şu ifadeleri kullandı; Odamız tüm üyelerimizin haklarını savunmaya devam ediyor he zaman da devam edecektir. Hukuk Birimi Yönetimindeki arkadaşlarımız Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin Hakkı Olanı Alabilmesi İçin Çalışmaktadır. Canla başla ülkemizin ve dünyanın geleceği için çalışan herkes bizler için değerlidir.