ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TAMİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TAMİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha izin talebinde bulunan kişi ya da şirketler adına dosya hazırlayan ormancılık meslek mensupları her izin dosyası için alacağı oda kayıt belgesinin; kullanılacağı işin adı kısmına İşletme Şefliği belirtilerek işin adını ve alanını yazarak almış olduğu oda kayıt belgesini koyacaktır.

Oda kayıt belgesi E-devlet üzerinden müracaat sırasında ıslak imzasız yüklenebilecek olup, idareye dosya tesliminde mutlaka ıslak imzalı olarak sunulacaktır.Kısaca her müracaat için yukarıda belirtilen bilgileri taşıyan oda kayıt belgesi alınacaktır.Özel ağaçlandırma tamimi gereği yapılan müracaat aşamasında alanın kime tahsis edileceği belli olamayacağından mesleki denetim ve vize ücreti (proje onay bedeli) alınmayacaktır. Bu bedeller alanın tahsisi kimin adına yapılmış ise o kişi adına yapılacak projenin mesleki denetim ve vize ücreti (proje onay bedeli) vize yapılıp ödenecektir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyurulur.