ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ DUYURUMUZ

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ DUYURUMUZ

Bozuk ve açıklık vasıftaki Devlet Ormanlarından gerçek kişiler veya şirketler adına yapılacak Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaat dosyaları, Odamıza kayıtlı serbest ormancılık büro ve şirketleri tarafından hazırlanacaktır.

 Müracaat dosyalarında bulunması gereken belgelerden meşçere haritası ilgili firma tarafından imzalı, isimli ve kaşeli olacaktır. Koordinat özet çizelgesi ise Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından imzalı isimli/kaşeli olacaktır. Oda kayıt belgesi ise online sistemimizde mevcut örneğe uygun olarak dosyayı hazırlayan firma adına alınacaktır.

Oda kayıt belgesi, e-devlet üzerinden müracaat sırasında ıslak imzasız olarak yüklenebileceği ancak dosyanın idareye tesliminde ise mutlaka ıslak imzalı olarak teslimi zorunludur.Her bir müracaat için sistemde mevcut örnekteki bilgileri taşıyan oda kayıt belgesi alınması zorunludur.

Özel ağaçlandırma tamimi gereği olarak müracaat aşamasında sahanın kime tahsis edileceği belli olamayacağından mesleki denetim ve vize ücreti (proje onay bedeli) bu aşamada alınmayacaktır. Bu bedeller saha tahsisi kimin adına yapılmış ise o kişi adına düzenlenecek projenin mesleki denetim ve vize ücreti (proje onay bedeli) yapılacak vize sırasında ödenecektir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyurulur.                                       

                                                                                                                       Oda Yönetim Kurulu