ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA  ÖNEMLİ DUYURU!!

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ DUYURU!!

 

Odamıza kayıtlı serbest ormancılık büro ve şirketleri tarafından hazırlanması şartıyla oluşturulan özel ağaçlandırma müracaat dosyalarında, ilgili firmanın imza/kaşenin yapılmış olduğu  meşçere haritası ve koordinat özet çizelgesi ile hazırlayan kişiye ait oda kayıt belgesinin olması şartı aranmıştır.

Odamız online sisteminden temin edilen Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesinde Özel Ağaçlandırma Müracaat Dosyası hazırlayan meslek mensubunun, Orman Genel Müdürlüğü’nün 26/03/2020 tarih ve 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamiminin 3’üncü maddesinde 22 fıkra olarak düzenlenen devlet ormanlarında özel ağaçlandırma yapılmayacak sahalardan 1,2,6,16,19 ve 20 inci fıkralarda istenilen belgeler diğer kurumlardan temin edilmesi gerektiğinden bu maddeler hariç olmak üzere, hazırlanan dosyada diğer maddelerde kısıtlayıcı bir halin bulunmadığının beyanı eklenmiştir. Tamimin özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar başlıklı 2. Maddesinin a bendine uygun yerlerden olup olmadığının kontrolünün mutlak suretle yapılması ve meşçere haritası, koordinat özet çizelgesi ve oda kayıt belgesinin imzalı/kaşeli olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.