ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!!

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!!

 

14.08.2020 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere, Serbest Ormancılık büro veya şirketleri tarafından hazırlanan özel ağaçlandırma müracaat dosyalarında, Odamız online sisteminden temin edilen Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesinde Özel Ağaçlandırma Müracaat Dosyası hazırlayan meslek mensubunun, Orman Genel Müdürlüğü’nün 26/03/2020 tarih ve 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamiminin 3’üncü maddesinde 22 fıkra olarak düzenlenen devlet ormanlarında özel ağaçlandırma yapılmayacak sahalardan 1,2,6,16,19 ve 20 inci fıkralarda istenilen belgeler diğer kurumlardan temin edilmesi gerektiğinden bu maddeler hariç olmak üzere, hazırlanan dosyada diğer maddelerde kısıtlayıcı bir halin bulunmadığının beyanı eklenerek, oda kayıt belgesinde imzası/kaşesi istenmiştir.

Bununla birlikte Odamız online sisteminden temin edilen bütün oda kayıt belgelerinde olduğu gibi Özel Ağaçlandırma Müracaat Dosyası için alınan Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesinde de sistemden imzalayan ilgili şube temsilcimiz tarafından ıslak imzası/kaşesi yapıldıktan sonra  e-devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğünün müracaat sayfasına yüklemesi yapılacaktır.