MESLEK MENSUPLARIMIZA YENİ BİR MÜJDE DAHA! PROJE BAŞINA 100.000 TL HİBE VERİLECEK

MESLEK MENSUPLARIMIZA YENİ BİR MÜJDE DAHA! PROJE BAŞINA 100.000 TL HİBE VERİLECEK

 

MESLEK MENSUPLARIMIZA YENİ BİR MÜJDE DAHA!
PROJE BAŞINA 100.000 TL HİBE VERİLECEK

“Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” Projelerinin
 Desteklenmesi Kapsamında Ormancılık Eğitimi Veren Üniversite Mezunu Meslektaşlarımıza Proje Başına 100.000 TL Hibe Verilecek

17 Aralık 2019 gün ve 30981 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Tebliği (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191217-7.htm) ile, 2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda (nüfusu 20 binden az olan yerleşim yerleri) yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe verilmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Orman Mühendisleri Odamız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki görüşmeler ve teklifler neticesinde destek verilecek proje konuları arasına;
1)Ormancılık projeleri,

2)Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,

3)Odun dışı orman ürünleri projeleri,

4)Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri,

5)Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri de dâhil edilmiştir.

Proje Değerlendirme Komisyonunda; Bakanlık il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı, Orman Bölge Müdürlüğü ya da Orman İşletme Müdürlüğü temsilcisi ile ihtiyaç duyulması halinde ilgili Meslek Odası Temsilcisi (Orman Mühendisleri Odası) olacaktır.

Pilot uygulamaların neticesinde, söz konusu proje destekleri tüm illeri kapsayacak şekilde genişletileceği bildirilmiştir.

 

Meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun.