SERBEST MESLEK MENSUBU MÜHENDİSLERE YENİ İMKAN

SERBEST MESLEK MENSUBU MÜHENDİSLERE YENİ İMKAN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ BİR DÜZENLEME YAPARAK DEVLET ORMANLARINA YAPILACAK OLAN ÖZEL AĞAÇLANDIRMA VE ÖZEL İMAR İHYA MÜRACAATLARINDA SERBEST MESLEK MENSUBU ORMAN MÜHENDİSİ VEYA ORMANCILIK BÜRO VE ŞİRKETLERİNCE HAZIRLANMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU GETİRDİ.

Orman Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yeni bir çalışmayla, yeni düzenlemeler yapılarak özel ağaçlandırma mevzuatı oluşturuldu. 26.03.200 tarihinde yayınlanan mevzuata göre;
Devlet ormanlarına yapılacak olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatlarında, müracaata ait belgelerden olan koordinat özet çizelgesi ve meşcere haritalarının serbest meslek mensubu orman mühendisi veya ormancılık büro ve şirketlerince hazırlanmış olması zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili olarak Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz şunları ifade etti; Özel ağaçlandırma başvurularında yeni bir disiplin oluşturacak bu uygulama, serbest meslek mensubu mühendisler için önemli bir imkân oluşturacak. Bu düzenlemenin sağlanmasında Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey’in büyük emekleri geçmiştir. Kendilerine ve emeği geçen meslektaşlarımıza Odamız adına gönülden teşekkür ediyorum. Meslek mensuplarımızın önünü açan ve onlara mesleklerini icra etmek için sunulan yeni imkanların çoğalması, ülkemize hizmet eden mühendislerimizin mesleğini daha büyük bir özveriyle icra etmesine zemin hazırlaması açısından önemlidir.

Hasan Türkyılmaz
Orman Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı