‘ŞİKÂYETE KONU DOSYALAR’ SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ ŞİRKETLERİNİN, ODA ŞUBE ve TEMSİLCİLİKLERİNİN MESLEKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE DAİR 4 NOLU ALT DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

‘ŞİKÂYETE KONU DOSYALAR’ SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ ŞİRKETLERİNİN, ODA ŞUBE ve TEMSİLCİLİKLERİNİN MESLEKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE DAİR 4 NOLU ALT DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

 İhalelerde düşük teklif verdikleri için ceza alan büro ve şirketlerin bu aşamada adlarına açtıkları farklı büro ve şirketlerle cezalı oldukları süre içinde de ihalelere girmeye devam ettikleri yönündeki ceza almayan büro ve şirketlerin şikayetleri ve talepleri Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek aşağıdaki karar alınmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 28.04.2020 tarih ve 269/10 sayılı kararı ile “Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Şirketlerinin, Oda Şube ve Temsilciliklerinin Mesleki İş ve İşlemlerinin Denetlenmesine Dair 4 Nolu Alt Düzenlemenin” 11. Maddesinin 3. Fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere;

“(f) Bu maddenin 3’üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri kapsamında denetime tabi tutulan büro ve şirketlere uygulanacak hükümler bu büro ve şirket sahiplerinin diğer büro ve şirketlerine de eş zamanlı olarak uygulanacaktır. Ortağı oldukları büro ve şirketlerde ise bu hükümler sadece kendileri için uygulanacaktır. Söz konusu hükümlerin uygulandığı zaman diliminde de bu şahısların yeni kurmak isteyecekleri büro veya şirketlere muvafakat edilmeyeceği gibi tescil ve benzeri herhangi bir belge de verilmeyecektir.” Bendi eklenmiştir.

Not: Online program üzerinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı 11.05.2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecektir.

(f) bendine ulaşmak için tıklayınız.