SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI

ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILMAK ÜZERE BELİRLENEN SMM ADAYLARINA

 

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

 

Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 212 orman mühendisi ve 24 orman endüstri mühendisi  başvurmuştur. Buna göre; Ankara, Adana, Amasya, Denizli, Bursa, Elazığ, Erzurum, İzmir, Kastamonu, Antalya ve Sakarya şubelerinde TEMDEM Uyum Eğitimine katılmak isteyen mühendislerin bu şubelerde, İstanbul ve Trabzon şubelerinde söz konusu eğitime katılmak isteyen mühendislerin ise İstanbul ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerinde  yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 26/11/2018 tarih ve 2018/14 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.

 

Oda Yönetim Kurulunun 27/11/2018 tarih 73/3 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin  bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.

 

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 28/11/2018

                                                                                 

ODA YÖNETİM KURULU

EKLER:

1.1-Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.2-Adana’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.3-Trabzon’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.4-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.5-Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.6-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.7-Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.8-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.9-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.10-Kastamonu’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.11-Antalya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.12-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.13- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

2.1- Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.2- Adana’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.3- Trabzon’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.4- Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.5- Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.6- Antalya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.7- Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.8- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

 

TOPLANTI YER VE SAATLERİ

1-Ankara 06 Aralık  2018 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Genel Merkezi

2-Adana 06 Aralık  2018 Perşembe  günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

3-Trabzon 13 Aralık  2018 Perşembe günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü

4-Amasya 06 Aralık  2018 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

5-Denizli 08 Aralık  2018 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

6-Bursa 06 Aralık 2018 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

7-Elazığ 06 Aralık  2018 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

8-Erzurum 06 Aralık 2018 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

9-İzmir 09 Aralık  2018 Pazar günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

10-Kastamonu 11 Aralık  2018 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

11-Antalya 05 Aralık  2018 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

12-Sakarya 07 Aralık 2018 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

13-İstanbul 08 Aralık  2018 Cumartesi günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü