SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2019 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

 

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 13 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 01/02/2019 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/03/2019 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 21-22/03/2019 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 27/03/2019 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 11/04/2019 tarihinde Antalya ve Denizli, 06/04/2019 tarihinde Ankara ve Elazığ, 08/04/2019 tarihinde Adana ve Erzurum, 07/04/2019 tarihinde Amasya ve Trabzon 10/04/2019 tarihinde Bursa ve Kastamonu, 12/04/2019 tarihinde Sakarya, 13/04/2019 tarihinde İstanbul, 09/04/2019 tarihinde İzmir Oda şubesinde işe başlayarak bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 274 orman mühendisi ile EK:2 deki SMM adayı 66 orman endüstri mühendisi Oda yönetim kurulunun 17/04/2019 tarihli ve 133/6 sayılı kararı ile 01/04/2019 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:3 deki SMM adayı 8 orman mühendisi ile EK:4 deki 4 orman endüstri mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 17/04/2019 tarihli 133/6 sayılı kararı ile 01/04/2019 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmışlardır.

            İlgililere duyurulur.    17/04/2019                

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

 

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2019 da başlayan 274 SMM adayı

            Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2019 da başlayan 66 SMM adayı

            Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2019 da başlamayan 8 SMM adayı

Orman Mühendisleri

EK:4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2019 da başlamayan 4 SMM adayı

Orman Endüstri Mühendisi