SMM ADAYI  ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILMAK ÜZERE BELİRLENEN SMM ADAYLARINA

 

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

 

Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 142 orman mühendisi ile 22 orman endüstri mühendisi başvurmuştur. Buna göre; Amasya, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sakarya, Trabzon şube merkezlerinde ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak olan TEMDEM Uyum Eğitimine katılmak isteyen mühendislerin, bu şubelerimizde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 23/11/2021 tarih ve 2021/10 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.

 

Oda Yönetim Kurulunun 23/11/2021 tarih 168/5 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.

 

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisleri yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 26/11/2021

                                                                                  

ODA YÖNETİM KURULU

EKLER:

1.1-Merkez’de (Ankara) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.2-Batı Karadeniz’de (Kastamonu) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.3-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.4- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.5-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.6-Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.7-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.8-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.9-Giresun’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.10-Doğu Karadeniz’de (Trabzon) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.11-Batı Akdeniz’de (Antalya) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.12-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.13-Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.14-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.15-Doğu Akdeniz’de (Adana) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

 

 

2.1-Merkez’de (Ankara) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.2-Batı Karadeniz’de (Kastamonu) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.3-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.4-İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.5-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.6-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

2.7-Doğu Karadeniz’de (Trabzon) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.8-Batı Akdeniz’de (Antalya) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.9-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

 

 

 

TOPLANTI YER VE SAATLERİ

1-Merkez (Ankara) 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Genel Merkezi

2-Batı Karadeniz (Kastamonu) 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

3-Sakarya 3 Aralık 2021 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

4-İstanbul 4 Aralık 2021 Cumartesi günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü

5-Bursa 5 Aralık 2021 Pazar günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

6-Denizli 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

7-İzmir 7 Aralık 2021 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

8-Amasya 8 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

9-Giresun 9 Aralık 2021 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

10-Doğu Karadeniz (Trabzon) 10 Aralık 2021 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

11-Batı Akdeniz (Antalya) 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

12-Erzurum 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

13-Elazığ 12 Aralık 2021 Pazar günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

14-Kahramanmaraş 13 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

15-Doğu Akdeniz (Adana) 14 Aralık 2021 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi