SMM ADAYI  ORMAN MÜHENDİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILMAK ÜZERE BELİRLENEN SMM ADAYLARINA

 

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

 

Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 166 orman mühendisi, 22 orman endüstri mühendisi ve 1 ağaç işleri endüstri mühendisi  başvurmuştur. Buna göre; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sakarya, Trabzon şube merkezlerinde ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak olan TEMDEM Uyum Eğitimine katılmak isteyen mühendislerin, bu şubelerimizde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 26/11/2020 tarih ve 2020/18 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.

 

Oda Yönetim Kurulunun 27/11/2020 tarih 44/2 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.

 

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 27/11/2020

                                                                                  

ODA YÖNETİM KURULU

EKLER:

1.1-Adana’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.2-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.3-Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.4-Antalya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.5-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.6-Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.7-Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.8-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.9-Giresun’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.10- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.11-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.12-Kahramanmaraş’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.13-Kastamonu’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.14-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.15-Trabzon’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

 

2.1- Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.2- Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.3- Antalya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.4- Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.5- Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.6- Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.7- Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.8- Giresun’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.9- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.10-Kahramanmaraş’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.11- Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.12- Trabzon’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

 

3.1- Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri

 

 

 

 

TOPLANTI YER VE SAATLERİ

1-Adana 08 Aralık  2020 Salı  günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
2-Amasya 02 Aralık  2020 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
3-Ankara 01 Aralık  2020 Salı günü Saat:14.00 de Oda Genel Merkezi
4-Antalya 03 Aralık  2020 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
5-Bursa 08 Aralık  2020 Salı  günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
6-Denizli 10 Aralık  2020 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
7-Elazığ 10 Aralık  2020 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
8-Erzurum 07 Aralık  2020 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
9-Giresun 07 Aralık  2020 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
10-İstanbul 06 Aralık  2020 Pazar günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü
11-İzmir 01 Aralık  2020 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
12-Kahramanmaraş 01 Aralık  2020 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
13-Kastamonu 04 Aralık  2020 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
14-Sakarya 05 Aralık  2020 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi
15-Trabzon 09 Aralık 2020 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi