SMM ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHEDİSLERİN DİKATİNE

SMM ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHEDİSLERİN DİKATİNE

 

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILMAK ÜZERE BELİRLENEN SMM ADAYLARINA

 

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

 

Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 179 orman mühendisi, 22 orman endüstri mühendisi ve 1 ağaç işleri endüstri mühendisi  başvurmuştur. Buna göre; Amasya, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sakarya, Trabzon şube merkezlerinde ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak olan TEMDEM Uyum Eğitimine katılmak isteyen mühendislerin, bu şubelerimizde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 2/8/2021 tarih ve 2021/6 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.

 

Oda Yönetim Kurulunun 2/8/2021 tarih 131/2 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.

 

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 3/8/2021

                                                                                  

ODA YÖNETİM KURULU

EKLER:

1.1-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.2-Batı Akdeniz’de (Antalya) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.3-Batı Karadeniz’de (Kastamonu) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.4-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.5-Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.6-Doğu Akdeniz’de (Adana) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.7-Doğu Karadeniz’de (Trabzon) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.8-Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.9-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.10-Giresun’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.11- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.12-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.13-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.14-Merkez’de (Ankara) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.15-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

 

2.1-Batı Akdeniz’de (Antalya) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.2-Batı Karadeniz’de (Kastamonu) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.3-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.4-Doğu Karadeniz’de (Trabzon) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.5-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.6-İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.7-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

2.8-Kahramanmaraş’ta yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.9-Merkez’de (Ankara) yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.10-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

 

 

3.1- Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

 

 

 

 

 

 

TOPLANTI YER VE SAATLERİ

1-Amasya 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

2-Batı Akdeniz (Antalya) 06 Ağustos 2021 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

3-Batı Karadeniz (Kastamonu) 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

4-Bursa 10 Ağustos 2021 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

5-Denizli 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

6-Doğu Akdeniz (Adana) 20 Ağustos 2021 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

7-Doğu Karadeniz (Trabzon) 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

8-Elazığ 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

9-Erzurum 17 Ağustos 2021 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

10-Giresun 15 Ağustos 2021 Pazar günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

11-İstanbul 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü

12-İzmir 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

13-Kahramanmaraş 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

14-Merkez (Ankara) 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Genel Merkezi

15-Sakarya 08 Ağustos 2021 Pazar günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi