SMM ADAYI  ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

SMM ADAYI

ORMAN MÜHENDİSİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILMAK ÜZERE BELİRLENEN SMM ADAYLARINA

 

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 273 orman mühendisi ve 65 orman endüstri mühendisi başvurmuştur. Buna göre; Ankara, Adana, Amasya, Denizli, Bursa, Elazığ, Erzurum, İzmir, Kastamonu, Antalya ve Sakarya şubelerinde TEMDEM Uyum Eğitimine katılmak isteyen mühendislerin bu şubelerde, İstanbul ve Trabzon şubelerinde söz konusu eğitime katılmak isteyen mühendislerin ise İstanbul ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerinde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 25/07/2019 tarih ve 2019/9 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.

Oda Yönetim Kurulunun 25/07/2019 tarih 173/1 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 25/07/2019

                                                                                  

ODA YÖNETİM KURULU

EKLER:

1.1-Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.2-Adana’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.3-Trabzon’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.4-Amasya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.5-Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.6-Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.7-Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.8-Erzurum’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.9-İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.10-Kastamonu’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.11-Antalya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.12-Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

1.13- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Mühendisleri

 

2.1- Ankara’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.2- Adana’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.3- Trabzon’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.4- Denizli’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.5- Bursa’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.6- Elazığ’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.7- İzmir’de yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.8- Kastamonu’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.9- Antalya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.10- Sakarya’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

2.11- İstanbul’da yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları ve Uyum Eğitimine katılacak Orman Endüstri Mühendisleri

 

TOPLANTI YER VE SAATLERİ

1-Ankara 8 Ağustos  2019 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Genel Merkezi

2-Adana 4 Ağustos  2019 Pazar  günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

3-Trabzon 3 Ağustos  2019 Cumartesi günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü

4-Amasya 7 Ağustos  2019 Çarşamba günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

5-Denizli 5 Ağustos  2019 Pazartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

6-Bursa 2 Ağustos  2019 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

7-Elazığ 3 Ağustos  2019 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

8-Erzurum 1 Ağustos  2019 Perşembe günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

9-İzmir 3 Ağustos  2019 Cumartesi günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

10-Kastamonu 6 Ağustos  2019 Salı günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

11-Antalya 9 Ağustos  2019 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

12-Sakarya 9 Ağustos  2019 Cuma günü Saat:14.00 de Oda Şube Merkezi

13-İstanbul 3 Ağustos  2019 Cumartesi günü Saat:14.00 de Orman Bölge Müdürlüğü