SMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

SMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

05/OCAK/2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                    

              05/01/2019 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26) ve Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1), Oda Yönetim Kurulunun 07.01.2019 tarihli ve 82/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

         

SMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2019

EK: 1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç listesi (dokuz sayfa)  (EK:26)

        2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç listesi (bir sayfa)  (EK:26/1)