SMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

SMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

04/MAYIS/2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI        
 

           04/05/2019 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26) ve Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1), Oda Yönetim Kurulunun 06.05.2019 tarihli ve 141/2 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

         SMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.
       İlgililere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2019

 

EK: 1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç listesi (on iki sayfa)  (EK:26)

        2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç listesi (iki sayfa)  (EK:26/1)