14/EYLÜL/2019 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN  DİKKATİNE

14/EYLÜL/2019 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

14/EYLÜL/2019 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK

SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

            TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:1) ile orman endüstri mühendisi için (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 14/09/2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.       

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 14/09/2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 20.00 TL (yirmi) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 09/08/2019 Cuma günü saat 17.00 ye kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 01/08/2019 tarih ve 177/1 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

İlgililere duyurulur. 01/08/2019

 

                                                                                                                   ODA YÖNETİM KURULU

 

Orman Mühendisleri İçin EK-1

Orman Endüstri Mühendisleri İçin EK-2