13/HAZİRAN/2020 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN  SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

13/HAZİRAN/2020 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

 

13/HAZİRAN/2020 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                   

             13/06/2020 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26) ve Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1), Oda Yönetim Kurulunun 15.06.2020 tarihli ve 282/2 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

        

SMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2020

 

EK: 1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç listesi (on iki sayfa)  (EK:26)

        2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç listesi (dört sayfa)  (EK:26/1)