SMM SINAVINA KATILACAK  ADAYLARIN DİKKATİNE

SMM SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

05/01/2019 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK

SMM SINAVINA KATILACAK

SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:1) ile orman endüstri mühendisi için (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 05/01/2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 14/12/2018 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 05/01/2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 15.00 TL (on beş) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 28/12/2018 Cuma günü saat 17.00 ye kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 18/12/2018 tarih ve 76/3 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur. 18/12/2018

ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme cetveli

EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme cetveli