30.05.2020 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN  DİKKATİNE

30.05.2020 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

2020 YILININ 2020/II. DÖNEM SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU, 17/MART/2020 TARİH VE 31071 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLDİ.

 

         5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ıncı maddesine göre hazırlanıp 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, 2020 yılının birinci SMM sınavı, 30/Mayıs/2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Bu sınavlara ilişkin ilan, aşağıdaki 17/03/2020 tarih ve 31071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Resmi Gazete ilanının, A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR başlığı altında yer alan (b) fıkrasında ifade edildiği üzere, 6 aylık mesleki deneyim kazanma çalışmaları karşılığı olan uygulama tezlerinin Odaya teslim edilmesi gerekmektedir. Uygulama tez konularını 01/04/2019 tarihinde teslim alan ve teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim etmeyen SMM adayı mühendisler, 30/Mayıs/2020 tarihinde yapılacak SMM sınavına giremeyeceklerdir.

SMM sınavına girecek adaylara önemle duyurulur.  30/03/2020

 

EK: Resmi Gazete 

 

                                                                    YÖNETİM KURULU