04 OCAK 2020 GÜNÜ SMM SINAVINA HAK KAZANANLAR

04 OCAK 2020 GÜNÜ SMM SINAVINA HAK KAZANANLAR

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/12/2018 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.

Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendisleri, diğer şartları yerine getirmeleri halinde, 04/Ocak/2020 tarihinde yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

İlgililere duyurulur. 18/11/2019

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

TEMDEM KURULU

 

EKLER:

  1. 01/12/2018 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan

uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1)

  1. 01/12/2018 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan

uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2)

  1. 01/12/2018 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan

uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3)

  1. 01/12/2018 tarihinden önce Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan

uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:4)