SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

20/MAYIS/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                   

 

             20/05/2021 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26) ve Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1), Oda Yönetim Kurulunun 20.05.2021 tarihli ve 105/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

        

SMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20/05/2021

 

1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç listesi (on sayfa)  (EK:26)

2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç listesi (beş sayfa)  (EK:26/1)