SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

SMM SINAVLARI SONUÇLANDI

11/EYLÜL/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                   

 

             11/09/2021 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26), Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1) ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (EK:26/2) Oda Yönetim Kurulunun 13.09.2021 tarihli ve 146/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

         

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 13/09/2021

 

EK:

        1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç Listesi (on üç sayfa)  (EK:26)

        2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç Listesi (iki sayfa)  (EK:26/1)

        3-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç Listesi (bir sayfa) (EK:26/2)