SÖZDE AKILLI YANGINLAR VE AKIL DIŞI İFTİRALAR!

SÖZDE AKILLI YANGINLAR VE AKIL DIŞI İFTİRALAR!

Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır ve orman yangınlarına son derece hassas bir coğrafyadadır.

Bu hassasiyet orman yangınları konusundaki reflekslerimizi son derece geliştirmemize sebep olmuştur.

Ülkemizde orman yangınları ile mücadeleden sorumlu kurum, yönetim kademelerinde meslek mensuplarımızın görev aldığı Orman Genel Müdürlüğü’dür.

Çağın en son teknolojik gereksinimlerine sahip olan ve orman yangınları ile mücadele konusunda tüm dünyada liderliğe koşan Genel Müdürlüğümüz, bazı kesimlerce haksız ve hadsizce eleştirilmektedir.

Kimi zaman meslek mensuplarımızın canlarını verdiği orman yangınları, dün olduğu gibi bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Bu bir doğal afettir; Birilerinin ifade ettiğinin aksine SINIRLARI ÇİZİLEMEZ ve AKLI YOKTUR!

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa’da 1’inci, Dünya’da ise 6’ıncı sırada yer almıştır. Orman varlıklarının bilerek yok edildiğini söyleyenler en azından bu tür verileri gözden geçirerek söylemlerini sağlam bir zemine oturtma zahmetine katlanmalıdırlar.

Bakanlığımız ve OGM’nin yapmış olduğu çalışmalar ve gayretleri neticesinde dünya çapında Türkiye’nin bu başarısı söz konusu iken bu tür hadsizce iftiralar havada âtıl kalmaktadır.

Kaldı ki ormanlarımız Anayasamızın 169. Maddesiyle tam koruma altındadır; “…Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir,…”
İfade bu kadar açık ve net ortada iken ortaya konulan iftiralar akla ve vicdana sığmamaktadır.

Ülkemizin kurum ve kuruluşları orman varlığının kıymetini ve değerini insanlığa hizmet bilmekte ve bu bakış açısıyla çalışmalarına devam etmektedir. Orman çalışanlarının özverisi tartışılmaz bir şekilde ortadadır. Bu tür söylemler orman varlığını korumak ve artırmak için canlarını veren çalışanlarımıza hakaret niteliğindedir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, asker ve polisimizden sonra en fazla şehidimizin orman teşkilatımızda olduğunu hatırlatmak isteriz. Geçen günlerde Marmaris yangınında şehit olan çalışanımızla birlikte bugüne kadar 119 kardeşimiz orman yangınlarında şehit olmuştur.

Hal böyle iken sadece siyasi ve ideolojik yaklaşımlar ile fedakar ve cefakar orman çalışanlarımıza karşı ortaya atılan her türlü iftirayı şiddetle reddediyor, art niyetli iddialar ile kamuoyunu yanıltan ve yanlış yönlendiren zihniyetleri kınıyoruz!
 
Kamuoyuna saygılarımızla,

Orman Mühendisler Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına 

Hasan Türkyılmaz
Genel Başkan