SYMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

SYMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

04/MAYIS/2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN
SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU
SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                               04/05/2019 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının (EK:10); Oda Yönetim Kurulunun 06/05/2019 tarihli ve 141/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

SYMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.
İlgililere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2019

                                                                 

ODA YÖNETİM KURULU

 

EK: SYMM Sınav Sonuç listesi (Orman Mühendisliği) (EK:10)