14/EYLÜL/2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN  SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

14/EYLÜL/2019 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

 14/09/2019 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının (EK-10) Oda Yönetim Kurulunun 17.09.2019 tarihli ve 194/2 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

        

SYMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 17/09/2019

 

EK: 1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç listesi (bir sayfa)  (EK:10)