SYMM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

SYMM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

Ankara’da 16/Eylül/2018 tarihinde yapılacak olan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına ilişkin duyuru, hem Resmi Gazete’de ve hem de Odamız İnternet sayfasında daha önce duyurulmuştu.

SYMM sınavına ilk kez girecek adayların başvuru belgeleri, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile Oda mevzuatına değerlendirilmiş ve ekteki Kesin liste tanzim edilmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan duyuruda da belirtildiği üzere;

1- SYMM sınavına ilk kez ek listede isimleri bulunan adaylar ile

2- Daha önce yapılan SYMM sınavına girip de başarılı olamadığı dersler veya ortalama başarı notunu yükseltmek için başarı notu 50-64 arasındaki derslerden SYMM sınavına girecek adaylardan; sınava girmek istedikleri her ders başına 55 TL (Elli Beş) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SYMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 07/09/2018 Cuma günü saat 17.00 ye kadar teyit ettirenler sınava girebileceklerdir.

SYMM sınavına girecek adaylara bir kez daha önemle duyurulur.

 

16/EYLÜL /2018 TARİHİNDE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA İLK KEZ KATILACAK

ADAYLARA İLİŞKİN KESİN LİSTE

Sıra No

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

 

Oda Sicil No

 

 

 

 

 

 

UNVANI

DEĞERLENDİRME

 

Odaya borç durumu(1)

SMM Ruhsat Belgesi(2)

 

Adli Sicil Kaydı(3)

 

 

 

Serbest Meslek Mensupluğu Hizmet Süresi Değerlendirmesi

 

 

DEĞERLEN-

DİRME SONUCU(6)

(SYMM Sınavına Girer/Giremez)

 

 

AÇIKLAMA

Kabul (4)

Edilen SMM Hizmet Süresi

(Yıl)

SMM (5) Hizmet Süresinin Yeterliği

(10>)

1

Celal EMİR

7668

Orman Yüksek Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

2

İlhan GÜNGÖR

6330

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

3

İsmail Hüsamettin ÖZTÜRK

8008

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

4

Mehmet GELERİ

9234

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

5

Salih YILMAZ

3344

Orman Yüksek Müh.

Yok

Var

+

37

+

GİRER

 

6

Şener ZORLU

9451

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

7

Vedat AYTAŞ

7998

Orman Yüksek Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

8

Volkan ERUYSAL

9274

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

NOT: (1) Odaya borç durumu Var/Yok                                         (4)3/1 nolu Çizelgeden kabul edilen hizmet süresi

          (2) SMM Vizeli Ruhsat belgesi Var/Yok                            (5)Hizmet süresi 10> ise (+), 10< ise (-)yazılacak

          (3) Adli sicil kaydı sorunsuz ise (+), sorunlu ise (-)           (6)Her hangi biri (-) ise SYMM sınavına giremez

Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına girecek yukarıda isimleri yazılı serbest meslek mensubu adaylar Orman Mühendisleri/Orman Endüstri mühendisi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, SYMM sınavına girebilmelerine yönelik çizelge, ibraz edilen belgelere ve TEMDEM Kurulunun kararına dayalı olarak Yönetim kurulumuzca tanzim edilmiştir.