30.05.2020 TARİHİNDE YAPILACAK SYMM SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN  DİKKATİNE

30.05.2020 TARİHİNDE YAPILACAK SYMM SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

2020 YILININ 2020/I. DÖNEM SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU, 15/MART/2020 TARİHLİ VE 31069 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLDİ.

 

            5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ıncı maddesine göre hazırlanıp 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre üçüncü kez yapılacak olan 2020 yılının birinci SYMM sınavı; 30/Mayıs/2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu sınava ilişkin duyuru, ekteki 15/03/2020 tarih ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Resmi Gazete’deki sınav ilanının, A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI” başlığı altında yer alan 3’üncü, 7’inci ve 8’inci fıkralarda belirtilen belgeler Odaya gönderilecek, başvurular Odanın Online sistemi üzerinden yapılacaktır. Buna göre;

- Halen kamu kurumunda çalışmayan,

- Mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazanan ve bunu hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup 17/04/2020 Cuma gününe kadar Odaya teslim edenler ve bu belgelerin komisyonca değerlendirilmesinde sınav girmeye yeterli görülenler,

SYMM sınavına girebilecektir.

Ayrıca duyuruda belirtilen diğer belge ve bilgilerinde süresi içinde Odaya verilmesi gerekmektedir.

SYMM sınavına girecek adaylara önemle duyurulur.  30/03/2020

 

                                                          ODA YÖNETİM KURULU

EK: Resmi Gazete SYMM sınav duyurusu
EK: Hizmet Cetveli