SYMM SINAVLARI SONUÇLANDI

SYMM SINAVLARI SONUÇLANDI

20/MAYIS/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                   

 

            20/05/2021 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının (EK:10); Oda Yönetim Kurulunun 20/05/2021 tarihli ve 105/2 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

        

SYMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20/05/2021

                                                                 

ODA YÖNETİM KURULU

 

EK: SYMM Sınav Sonuç listesi (Orman Mühendisliği) (EK:10)