SYMM SINAVLARI SONUÇLANDI

SYMM SINAVLARI SONUÇLANDI

11/EYLÜL/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                   

 

            11/09/2021 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının (EK:10); Oda Yönetim Kurulunun 13/09/2021 tarihli ve 146/2 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

         

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 13/09/2021

                                                                    

ODA YÖNETİM KURULU

 

EK: SYMM Sınav Sonuç listesi (Orman Mühendisliği) (EK:10)