SYMM SONUÇLARI AÇIKLANDI

SYMM SONUÇLARI AÇIKLANDI

SYMM SINAVLARI SONUÇLANDI

16/EYLÜL/2018 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

                    

             16/09/2018 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının (EK:10); Oda Yönetim Kurulunun 17/09/2018 tarihli ve 54/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

          SYMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ