TANIMIYORUZ! KINIYORUZ!

TANIMIYORUZ! KINIYORUZ!

Hala kendini medeni olarak addeden ve dünyanın her yanında zulümle hüküm süren bir güruh bizleri soykırım ile suçlamaktadır. 

Aziz Milletimiz mazlumlara kol kanat geren ve asırlarca cihana adaletle hükmeden bir millettir. 

Bize bu melun iftirada bulunanlar, Afrika'ya Filistin'e ve Dünyada nice milletlere ne yaptıklarına dönüp baksınlar.

Kendi kirli tarihleri tokat gibi kendilerinin ne olduğunu söyleyecektir onlara.