Tek millet, iki devlet!

Tek millet, iki devlet!

ET TIRNAKTAN AYRILMAZ!

YÜZYILI AŞKINDIR BİR YALANA TUTUNARAK DÜNYA KAMUOYUNDA DESTEK BULMAYA ÇALIŞAN ERMENİSTAN SONUNDA BUNU DA YAPTI VE TÜRKÜN ETİNE-TIRNAĞINA DOKUNDU.

Türkiye gerek iç gerek dıştan gelen tehlikeleri bertaraf etmek için olanca gücüyle mücadelesini sürdürürken bu defa Ermenistan dişlerini göstermeye başlamıştır. Ermenistan’ın Dünya kamuoyunda Yunanistan’a verilen destekten yüz bularak bu cüreti göstermesi tarafımızca hiç de yadırganmamıştır. Herkes bilir ki her millet kendi tıynetince davranacaktır. Ermenistan her yıl düzenli olarak bu türden çığlıklar atmıştır. Yaptığıyla dikkat çekmeye çalışan şımarık çocuk tavrına devam etmiştir. Fakat bu defa çok ileri gitmiştir ve sonuçlarına da katlanmak zorundadır.

Türkiye olarak uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarımızı korurken sadece ülkemizin değil kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın da haklarını korumakta bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz muhakkaktır.

Bizler “et tırnaktan ayrılmaz” diyen bir halk olarak tarih boyunca Azerbaycan’ı hiçbir zaman başka bir ülke veya başka bir millet olarak görmedik.  Bölge ülkelerinin tek taraflı attığı haksız adımlar karşısında her daim yanımızda duran Azerbaycan Halkı her zaman olduğu gibi bizi yanında bulacaktır.

Türkiye özellikle şu son dönemlerde attığı adımlarla göstermiş ki her bir vatandaşı kendisi için değerlidir. Ayrıca Türkiye’nin eli kardeş bildiği her ülkeye şefkatle, kardeşçe uzanmıştır. Dünya ülkelerinin özellikle de Batı’nın anlayamayacağı bu dili bizler binyıllardır kullanarak koca bir coğrafyada kardeşçe yaşamayı başardık. Yine aynı şekilde davranarak ve yaşayarak yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz… Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." açıklamasında bulunmuştur. Orman Mühendisleri Odası olarak bu ifadelerin ve Devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bildiririz.