TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEGİ NE YAPMAK İSTİYOR !!!

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEGİ NE YAPMAK İSTİYOR !!!

Türkiye Ormancılar Derneği’nin Danıştay Sekizinci Dairesine hitaben verdiği 02.09.2020 Tarihli dava dilekçesinde; Orman Genel Müdürlüğü’nün kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan yetkisini kullanarak “Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Danışmanlık Hizmet Alımına” ilişkin usul ve esasları belirleyen ve üretim sürecinde gerek teknik eleman eksikliği gerekse işçilik hizmeti açığının olduğu bölgelerde, işlerin aksamadan yürütülebilmesi için bu süreçte asıl işlerden olan mesaha, yanık-devrik-kırık vb. sahalarda dikili hacim tespiti, dikili satışlarda verim yüzdesi tespiti, tasnif depolama, çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması gibi işlerin de ihaleyle yaptırılabileceğine ilişkin 17.02.2020 tarih ve E.325129 sayılı talimatının;

 -“…mevzuata takla attırılarak hizmet alımı yapacak yükleniciye tamamen iş yaratma gayretkeşliğidir.”

- Adrese teslimli bir ihale mantığından başka bir amacı yoktur”.

Şeklinde iddialarda bulunarak, öncelikle yürütmenin durdurulması bilahare de iptali istemiyle Danıştay Sekizinci Dairesinin 2020/6212 Esasında idari dava açmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü’nün iki binli yıllarda 7 milyon m3 seviyelerinde olan üretim miktarını, sürdürülebilir ormancılık yönetim ilkelerinden ödün vermeden, ülke genelinde yaptığı can siperane çalışmalarla, 2020 yılı itibariyle  24.8 milyon m3 seviyelerine çıkarmayı başarması ve yurdumuz orman ürünleri ihtiyacını karşılamada büyük bir yer edinmesi yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye ormanlarının genişletilmesi ve sürdürülebilir  bir şekilde işletilmesinin ağır yükünü ve sorumluluğunu üstlenmiş Orman Genel Müdürlüğümüzün;

Değişen iklim şartlarında, canlı bir ekosistem üzerinde,  belirli bir zaman diliminde yapılması zorunlu ormancılık faaliyetlerini,  mevzuata uygun ve süresi dahilinde, daha verimli ve etkin gerçekleştirilmesi adına, tamamen yetkileri dahilinde, gereksinimlere istinaden yaptığı bu düzenlemeye karşı çıkılmakla;

 Teşkilatımızın daha başarılı çalışmalara imza atmasına engel mi olunmak hedefleniyor yoksa serbest meslek mensuplarımızın hak, yetki ve sorumlulukları kapsamında yer alan, mesleki konuları içeren bu iş kollarında çalışma yapmalarının  engellenmesiyle, meslek mensuplarımızın artan istihdamı baltalanmak mı isteniyor anlaşılabilmiş değildir. Her ne menfur sebeple olursa olsun bu konuda sergilenen muhalefetin Türkiye ormancılık çalışmalarına zarar vereceği kanaatini taşıyor,

 En güzel cevabın meslek kamuoyumuz tarafından verileceğine inanarak, değerlendirme ve takdiri siz değerli üyelerimize bırakıyoruz.

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                       Yönetim Kurulu

                                                                                                                 Orman Mühendisleri Odası

 

 

Ek: Türkiye Ormancılar Derneği Dava Dilekçesi