OMO, ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOORDİNASYON KURULU’NDA

OMO, ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOORDİNASYON KURULU’NDA

02.08.2019 tarihinde 30850 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başladı. Çeşitli kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Odamız Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz katılım sağladı.

Küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, sözleşmenin ve sözleşmeyle verilen görevlerin etkin olarak yürütülmesini sağlamak kurulun amacını oluşturuyor.

Kurulun görev ve yetkileri ise şu şekilde sıralanıyor;
Küresel biyoçeşitlilik gündemini takip etmek,
Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımından doğan faydaların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak,
Sözleşmeyi ve Sözleşme dönem başkanlığını etkin olarak yürütmek,
Kurul biyolojik çeşitlilik ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası hususlarda gerekli koordinasyonu sağlar.

Kurul Kimlerden Oluşuyor; Kurul; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Milli Savunma, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası’nın temsile yetkili üst düzey üyelerinden oluşur.