ULUSAL ORMAN ENVANTERİ İHALELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ULUSAL ORMAN ENVANTERİ İHALELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Ulusal Orman Envanteri çalışmaları, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca Ülkemizde ilk defa yapılacak olan yeni bir faaliyet alanı olması nedeniyle 2021 yılı Orman Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifesinde ve Orman Mühendisleri Odamızın Asgari Ücret Tarifesinde Ulusal Orman Envanteri Çalışmaları adına bir poz düzenlenememiştir. Bu sebepten dolayı sadece 2021 yılı için geçerli olmak koşulu ile İlgili İdare tarafından ihale dokümanlarında belirtilen şartlar dahilinde Serbest Meslek Mensuplarımızca ihalelere katılım sağlanması gerekmektedir.

 

 

                                                                     Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu