ÜYELİKTEN AYRILMA ŞARTLARI

ÜYELİKTEN AYRILMA ŞARTLARI

- Üye aidatı, ruhsat vizesi vb. borcun olmaması,
- Üyelikten ayrılma nedenini belirten ıslak imzalı dilekçe gönderilmesi,
- Üye kimlik kartının iade edilmesi(üye kimlik kartını kaybedenler ise ıslak imzalı dilekçede durumunu belirtmesi gerekmektedir.),

Halinde TMMOB Ana Yönetmeliği kapsamında yapılacak istifa talepleri değerlendirilecektir.

TMMOB Ana Yönetmeliği;

Madde 114 : Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, yedek subaylık ve erlik hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu bağlı olduğu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadarki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla, Odadan ayrılabilirler. 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve bu ana yönetmelik hükümleri bundan sonra bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Ana Yönetmelikteki istisnai hükümler saklıdır.