“UYGULAMAYA DÖNÜK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA"

“UYGULAMAYA DÖNÜK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA"

Odamız Genel Merkezi tarafından yürürlüğe konulan 12 Mart 2020 tarihli duyurumuzda “uygulamaya dönük mühendislik danışmanlık hizmet alımı ihalelerinden” kast edilenin gerek idarelerimizce gerekse ormancılık büro ve şirketlerimizce farklı algılanmış olması nedeniyle bu açıklamaya ihtiyaç hissedilmiştir.

      1- 17 Şubat 2020 tarihli duyurumuzda belirtilen ihalelerle ilgili olarak idareler sınır değer koymuş olsa bile bu tür ihaleler için 17 Şubat 2020 tarihli duyurumuz dikkate alınacaktır.

      2- 12 Mart 2020 tarihli duyurumuzda uygulamaya dönük danışmanlık hizmet alımı mühendislik işi olarak Oda Yönetim Kurulunun 30/05/2013 tarih ve 114/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 3/A numaralı Oda Alt Düzenlememizin 12 nci maddesinde belirtilen hizmetler anlaşılacaktır. Bu tür ihale ilanlarında idareler sınır değer uygulanacağını belirtmişler ise Odamızca sınır değerler dikkate alınacaktır.

      3- 17 Şubat 2020 ve 12 Mart 2020 tarihli duyurularımızın her ikisi de yürürlüktedir.