SADECE VE SADECE UYGULAMAYA DÖNÜK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞINA İLİŞKİN DUYURU

SADECE VE SADECE UYGULAMAYA DÖNÜK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumlar uygulamaya dönük mühendislik danışmanlık hizmet alımı işlerini gerek doğrudan temin gerekse 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yöntemiyle ormancılık büro ve şirketlerine yaptırmayı tercih etmekte olduğundan yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlara çözüm olması maksadıyla, İdarelerin ihaleden önce Odamızdan temin edilecek olan mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgeleri ile sözleşme aşamasında da meslek mensupluğu oda kayıt belgelerini mutlaka istemeleri kaydıyla, 17 Şubat 2020 tarihinde Odamız internet sayfasında yayınlanan duyurumuzda belirtilen danışmanlık hizmetleri hariç olmak üzere sadece ve sadece uygulamaya dönük mühendislik danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde sınır değer uygulanacağı ihale dokümanlarında belirtilmiş ise bu sınır değerlerin esas alınmasına şayet sınır değer uygulanacağı ihale dokümanlarında belirtilmemiş ise odamız asgari ücret tarifesi esas alınacaktır.