2019 YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME PROGRAMI

2019 YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME PROGRAMI

2019 YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME PROGRAMI

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına gönderilecek öğrenciler arasında 2019 YLSY kapsamında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü bünyesine yurtdışında öğrenim gördükten sonra atanmak üzere 10 orman mühendisi, Orman Genel Müdürlüğü bünyesine yurtdışında öğrenim gördükten sonra atanmak üzere 4 Orman Mühendisi ve 1 Orman Endüstri Mühendisi resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) yapacaklardır. Ayrıntılı bilgi, tercih tablosu ve tercih kılavuzu için tıklayınız; https://yyegm.meb.gov.tr/www/2019-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/414

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

Orman Mühendisleri Odası

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Merkez Yönetim Kurulu