Rixos

 

       

 

RİXOS OTELDEN FAYDALANMA İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

1- Odamızın Rixos Otelde her Ay 75 oda kullanım hakkı bulunmaktadır. İlgili ay içerisinde 75 oda ve en fazla 5 geceden oluşan periyotlarla kullandırılmaktadır. Öreğin Temmuz ayında 20 üyemiz 2 oda kullanır ise, 35 üyemiz 1 oda kullanmış demektir. Bu durumda Temmuz Ayında 55 Üyemiz faydalanmış demektir. Aktif üye sayımız 18.000 e yaklaşmıştır.

2- Rixos kullanım hakkından faydalanabilmek için Üyeliğin Aktif ve borcun olmaması gerekir.

3- Kimler Faydalanır: Üyenin 1. Derece yakınları yararlanabilirler. (Kendisi, Eşi, Çocuk, Anne, Baba,  Kardeş)

4- Otel başvurusu, talep edilen Aydan en az 2 ay önce yapılabilir. Otele gidilmek istenen Aydan en az 2 ay önce başvuru girişi yapılmış olmalıdır. (Örnek; talep 1-30 Haziran arası için olacak ise; 1 Nisan tarihinden önce -1 Nisan hariç- müracaat yapılabilir.)

5- Konaklama için 3 farklı tarih seçimi yapılabilmektedir. Bu 3 tercihinde aynı Ay için olması zorunludur. Tek ya da iki tercih de yapılabilir. Tercih birden fazla ise birinci tercih tarihi esas alınacaktır. O tarih için otelde sorun çıkarsa varsa 2. Tercih dikkate alınacaktır.

6- Oda faydalanma hakkı: Bir seferde en fazla 2 oda kullanım hakkı verilebilir. Özellikle Yüksek sezonda 3 oda gerekecek şekilde talep de bulunulmaması uygun olacaktır. Aksi durumda talep değerlendirme dışı bırakılır.

7- Sezon: Düşük Sezon: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık
Yüksek Sezon: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim

8- Oda üyeliğinin her tam yılına belli bir puan verilir. Her kullanımda da belli bir puan düşülür. Düşük sezonda kullanılan odalar için yüksek sezonda puan düşülmez. Her sezon için talepler kendi içinde değerlendirilir.

9- Balayı hakkından faydalanma nikâh tarihinden itibaren 3 ay için de geçerlidir. Belge sunulması istenir. Bu haktan faydalanacaklara 20 puana kadar ilave puan verilir. Ancak her ay için sınırlı oda hakkımız olduğundan tüm balayı taleplerinin karşılanmasının mümkün olmayacağı aşikârdır. 30-40 yıllık üye olup halen bu haktan yararlanmamış oldukça fazla üyemiz mevcuttur.

10- Vefat eden üyelerin aileleri; vefat tarihinden sonra en fazla 2 yıl daha bu haktan faydalanabilir.

11- Talepler Oda Yönetim Kurulunca; Üyelerin aidatlarını zamanında ödeme durumu, mezuniyetten sonra odaya ne zaman üye olunduğu, balayı için yapılan müracaat yoğunluğu, Şubeler arası denge gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

12- Talepleri Yönetim ve otelce onaylanan üyelere SMS ile bilgi verilir. Düşük sezon için kişi başı günlük 10 TL, Yüksek sezon için kişi başı günlük 20 TL katkı payı yatırılması ile süreç tamamlanmış olur.

13- Otel talebi katkı payı yatırarak onaylanmış üyemiz, otele gitmekten vazgeçerse bu haktan yararlanmış kabul edilir. Ancak makul sürede bilgi vermesi yani başka bir üyemizin o haktan yararlanması durumunda gitmemiş kabul edilebilir.

14- Rixos konaklamasına ön kayıt hakkı kazanan ve kendisinden katılım ücretini yatırması istenen üyemiz, katılım ücretini yatırıp konaklama hakkını kesinleştirdikten sonra bu hakkından vazgeçmesi durumunda yatırdığı katılım ücreti iade edilmeyecektir.

Your browser does not support the canvas element.