AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ ŞİRKETLERİNİN, ODA ŞUBE TEMSİLCİLİKLERİNİN MESLEKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE DAİR 4 NOLU ALT DÜZENLEME’NİN 11/3-A MADDE UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Duyurular' da Yayınlandı
27/05, 2022
SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ ŞİRKETLERİNİN, ODA ŞUBE TEMSİLCİLİKLERİNİN MESLEKİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE DAİR 4 NOLU ALT DÜZENLEME’NİN 11/3-A MADDE UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Açılan bir dava nedeniyle; “4 no’lu Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Şirketlerinin, Oda Şube ve Temsilciliklerinin Mesleki İş ve İşlemlerinin Denetlenmesine Dair Alt Düzenleme’nin 11.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde yer alan… soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte onur kurulunun kararına kadar Oda online sistemi üzerinden yalnızca ihale yetkinlik belgesine erişimi geçici olarak kapatılır. Kamu ihale mevzuatı gereğince, bu iş için sözleşme imzalanmaz. İbaresi ile 12.maddesinin 1. Fıkrası,” yürürlüğünü durduran Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.10.2021 tarih ve 2020/2027 Esas numaralı Kararına uyulacağına ilişkin 2022/39 sayılı duyurumuz 22.02.2022 tarihinde web sayfamızda ilan edilmişti.

Sözü edilen Karara karşı Odamızca yapılan itiraz üzerine, “Danıştay Onüçüncü ve Sekizinci Daireleri Müşterek Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin 20/10/2021 tarih ve E:2020/2027 sayılı kararın, Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Şirketlerinin, Oda Şube ve Temsilciliklerinin Mesleki İş ve İşlemlerinin Denetlenmesine Dair Alt Düzenleme’nin 11. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde yer alan “soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte onur kurulunun kararına kadar Oda online sistemi üzerinden yalnızca ihale yetkinlik belgesine erişimi geçici olarak kapatılır. Kamu ihale mevzuatı gereğince, bu iş için sözleşme imzalanmadan önce istenen Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi alınarak sözleşme imzalanmaz.” ibaresi ile 12. maddesinin 1. fıkrasının, davacı şirketin Oda online sistemi üzerinden ihale yetkinlik belgesine erişiminin geçici olarak kapatılmasına ilişkin Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 27/08/2019 tarih ve 186/3, 186/4, 186/5 sayılı işlemlerinin ve davacı şirketin 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kısmının kaldırılmasına,” ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 09.03.2022 tarih ve 2022/93 Esas numaralı Kararına istinaden 22.02.2022 tarih ve 2022/39 sayılı duyurumuz yürürlükten kaldırılmıştır.

Duyurular-2022/62


Önceki Yazı
Temsilcilikler

İlgili Yazılar

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NÜN DENDROKRONOLOJİ KONUSUNUN İŞLENECEĞİ YAZ OKULUNA İLİŞKİN DUYURU
24/06, 2022
© 2022, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya