SMM Ruhsat Belgemi Nasıl Alabilirim?

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) Ruhsat Belgenizi alabilmek için öncelikle Odaya üye olmanız gerekir.

 

SMM Ruhsat Belgesi almak isteyen üyeler;

“Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” ekinde ve aynı zamanda da web sayfamızda bulunan “Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi Başvuru Formunu (EK:1) eksiksiz olarak doldurup imzalayarak ekinde;

 

  • 6 adet 4.5X6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf

  • Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı yahut Oda onaylı fotokopisi

  • Sabıka durumuna dair yazılı beyan

  • Serbest meslek mensupluğu sınav kazanma belgesi veya kazanılmış hak belgesi, sertifikalar ile birlikte

şubeler aracılığı ile veya doğrudan Oda Genel Merkezine posta yolu ile ulaştırarak veya elden teslim ederek başvuru yapar.

 

Başvurular Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve SMM Ruhsat Belgeleri Yönetim Kurulu Kararı ile verilir.

 

SMM Ruhsat Belgesi alınabilmesi için üyenin Odaya aidat veya herhangi bir borcunun bulunmaması zorunludur.

 

Ayrıca SMM Ruhsat Belgesi ücretinin (160 TL)’ nin Odanın 149580 no'lu posta çeki hesabına veya TR310001000795065654205003 nolu hesap numarasına ya da Oda muhasebe servisine yatırılarak dekontunun başvuru belgeleri ile birlikte Odaya ulaştırılması veya teslim edilmesi gerekmektedir.

Your browser does not support the canvas element.