AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

SMM Sınav ve Değerlendirme Esasları

Duyurular' da Yayınlandı
03/06, 2022
SMM Sınav ve Değerlendirme Esasları

SAKARYA’DA 18-22 TEMMUZ 2022 ÖZEL ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUK KONTROLÖRÜ UZMANLIĞI EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Sakarya şubemizde 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında “Özel Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim 31/07/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” ve Orman Genel Müdürlüğünün 306 nolu “Orman Bitkisi Tohumluklarında Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Uygulama Usul ve Esasları Tebliği”ne uygun olarak odamız ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ Eğitim Tarihleri: 18-22 Temmuz 2022 Eğitim Süresi: 5 gün Eğitim Ücreti: (Konaklama hariç) 600 TL Eğitimin Yapılacağı İl: Sakarya Ücret İadesi Son Tarih: 5 Temmuz 2022

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

  1. Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde, orman mühendisliği faaliyet konularından 4)a-Orman ağaç ağaççık ve florasına ait tohum üretimi, 4)b-Orman ağaç ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri, 5)a-Orman ağaç ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri, 6)a-Orman fidanlıklarının kurulması yönetilmesi ve işletilmesi, 6)b-Orman fidanı ve bitkisi nakli, 6)c-Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması konularında yetkili olduğuna dair kayıtlı olmak,

  2. Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre “Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları”na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

  3. Oda’ya borcunun bulunmaması,

  4. Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, iki kez araziye gidiş-geliş araç ücreti) karşılığı için 600.00 TL. ücretin Oda’nın banka hesabına yatırılmış olması

  5. Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

  6. Yeterli sayıda katılım (en az 25 kişi) olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

  7. Başvurular Online İşlem Merkezi üzerinden “Eğitim Başvuru” Sekmesinden yapılacaktır. Başvuru için: https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx

  8. Eğitim, Sınav, Uygulamalı Sınav Değerlendirme Esasları İle Serbest Meslek Mensupluğun Ruhsat Belgesine Yansıtılması Esasları bu maddeden ulaşabilirsiniz :Ek1

Duyurular-2022/66


Önceki Yazı
Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Duyurusu

İlgili Yazılar

2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Düzeltmeye İlişkin Duyuru
01/02, 2023
© 2023, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya