Background Image
Previous Page  3 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 84 Next Page
Page Background

EDİTÖRDEN

YIL:55•SAYI:10-11-12•EKİM-KASIM-ARALIK2018

www.ormuh.org.tr

/TmmobOrmuh

Geleceğimiz için

ORMANMÜHENDİSLERİODASIYAYINORGANI

EdizHUN

“DengeninBozulduğu

HerŞeyAslınıKaybeder”

Ormanların

SİYAH-BEYAZ

ELMASI

OMO

’dan

2023Hedefine

Doğru

BirAdımDaha

81 İLE

10 MİLYON

FİDAN

“Fidanlar,

Fidanlarla

Büyüyor”

DünyaTurizminin

YeniGözdesi

EKOTURİZM

YIL: 55 • SAYI: 10-11-12 • EKİM-KASIM-ARALIK 2018

YEŞİL DÜNYA DERGİSİ / 3 AYDA BİR YAYIMLANIR

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Adına Sahibi

Hasan TÜRKYILMAZ

Yayın Sorumlusu

Mesut GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsmail Hakkı GÜNEY

Düzey Ajans

0212 417 92 92 |

www.duzeyajans.com

Yayın Yönetmeni

Ebru OLUR

Editör

Ecrin İBRAMOĞLU

Mizanpaj/Kapak Tasarım

Cüneyt MELETLİOĞLU

Baskı

İlbey Matbaa | 0212 613 83 63

Yönetim Yeri

Beştepeler Mah. Alparslan Türkeş Cad. 31. Sok. No: 3

Beştepe-Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0312) 215 00 33 pbx

Belgegeçer: (0312) 215 01 81

e-posta:

yayin@ormuh.org.tr www.ormuh.org.tr

TMMOB Orman Mühendisleri Odası

Garanti Bankası Meşrutiyet Caddesi Şubesi

TR70 0006 2000 5280 0006 2981 35

ISSN 1301-3572

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Değerli Okuyucularımız;

Dergimizin bu sayısında yine dopdolu, bilgilendirici ve yeni

ufuklar açan nitelikte bir içerik hazırlamaya çalıştık. Her zaman

yeni ve ilginç konularla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Zira derdi-

miz doğaya dair edindiğimiz değerli, değerli olduğu kadar da ilgi

çekici konuları ele almak.

Doğanın ne denli zengin bir hazine olduğunu içine girmeden

keşfedilemediğinin farkındayız. Bundan dolayı öyle konular hazır-

layalım istiyoruz ki doğanın bilinmeyen ve ufuk açıcı konularını

göz önüne çıkartmış olalım.

Elbette dergimizin vazgeçilmez okuyucusu olan mühendisleri-

miz, yazdığımız her konudan haberdardır. Lakin bu konuları hiç

bilmeyen, daha önce ilgilenmeyen okuyucularımız dergi yayın ku-

rulunun hedef kitlesinde çok önemli bir yere sahip. Zira dergimizi

halkımızın her meslek gurubundan bireylerine hitap edecek şekilde

hazırlamak gayesindeyiz. Mesleğine gönül vermiş tüm orman mü-

hendisi hocalarımız da bunu kendilerine vazife edinmiş durumda.

Bu sayımızda mesleğine gönül vermiş bir şahsiyeti sizlerle bu-

luşturduk. Gayret ve büyük bir özveriyle doğaya hak ettiği değerin

nasıl verileceğinin kanıtı gibi bir PORTREYLE karşınıza geldik. Ay-

rıca Türk sinemasının duayenlerinden Ediz Hun, RÖPORTAJ ko-

nuğumuz oldu. Gerçek bir doğa hayranı olan Ediz Hun’dan doğaya

bakışını ve doğanın hayatındaki yerini öğrendik, keyifle okuyacağı-

nızı umuyoruz.

Yine doğanın ORMAN HAZİNELERİ’ni keşfetmeye çalışırken

karşımıza gerçek bir hazine çıktı. Araştırdık ve bilirkişisinden gö-

rüş alarak yazımızı hazırladık. Araştırma konumuzu irdelediğimiz-

de öğrendik ki; Orman Genel Müdürlüğü bu denli önemli bir konu-

da güzel başarılara imza atmış durumda. Mesleğine gönül vermiş

kalemlerden aldığımız yazıları da sizlerle paylaştık. Onların bilgi

ve tecrübesi her daim ufuk açıcı oluyor. Ayrıca ülkemizin çok güzel

ve değerli SAKLI KÖŞELER’inden birini belirleyerek tanımayanlara

tanıma ve bilenlere de yeniden keşfetme imkânı olsun diye bir yazı

kaleme aldık.

Dergimiz için gayret eden tüm yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür

ediyor ve iyi okumalar diliyoruz…

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet YEŞİL

İ.Ü. Orman Fak.

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK

Artvin Çoruh Üni. Orman Fak.

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Artvin Çoruh Üni. Orman Fak.

Prof. Dr. Azize Toper KAYGIN

Bartın Üni. Orman Fak.

Prof. Dr. Bedri SERDAR

KTÜ Orman Fak.

Prof. Dr. Fatih MENGELOĞLU

KSÜ Orman Fak.

Prof. Dr. Hakkı YAVUZ

KTÜ Orman Fak.

Prof. Dr. İlker USTA

Hacettepe Üni. AEM Böl.

Prof. Dr. Nebi BİLİR

SDÜ Orman Fak.

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Kastamonu Üni. Orman Fak.

Prof. Dr. Türker DÜNDAR

İ.Ü. Orman Fak.

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL

SDÜ Orman Fak.

Doç. Dr. Alkan GÜNLÜ

Çankırı Karatekin Üni. Orman Fak.

Doç. Dr. İlker ERCANLI

Çankırı Karatekin Üni. Orman Fak.

Doç. Dr. Sinan GÜNER

Artvin Çoruh Üni. Orman Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL

Düzce Üni. Orman Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ

Düzce Üni. Orman Fak.

Yayın Koşulları

Dergimizde yayınlanması istenilen yazılar bilgisayarda yazılmalı, daha önce başka bir yerde basılıp,

yayınlanmamış olmalıdır. İmzalı bir dilekçe ekinde kâğıda yazılı olarak dergimizin yönetim yerine posta

ile, ayrıca elektronik ortamda eposta ile (dergide bir yada birden fazla kez yayımlanmak üzere talep eder

onaylarım) ibaresi eklenerek gönderilmelidir. Yazılar 5 sayfayı (A4 /12 punto / satır aralığı 1,0) geçmeyecek

şekilde hazırlanmalıdır. Yazıda kullanılacak fotoğraflar (çözünürlük kalitesi yüksek) yazar tarafından dosya

ile dergimize iletilmelidir. Dergide kullanılacak AKADEMİ /ARAŞTIRMA bölümlerinde kullanılacak olan

yazılar ilgili bilim dalının terminolojisine hâkim bir şekilde yazılmalıdır. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz

yapılan çalışmaların içerik, kaynakça ve bilimsel sorumluluğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan

çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar(lar) a aittir. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak göstermek

koşulu ile alıntı yapılabilir. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri verilmez. Yazılar

Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu yayınlanacak yazılarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve

uygun görülen yazıları yayınlar.